Ośrodek narciarski Tumlin Sport Ski znajduje się w miejscowości Tumlin-Podgród na zboczu góry Wykieńskiej (409 m n.p.m.).

9

Na miejscu funkcjonują dwa niezależne, oświetlone oraz ratrakowane stoki narciarskie ze sztucznym naśnieżaniem z dwoma wyciągami narciarskimi

W ośrodku funkcjonuje również Restauracja, w której można dobrze zjeść oraz zagrzać się w miłej atmosferze. Ponadto istnieje parking na około 100 aut, wypożyczalnia nart oraz wykwalifikowani instruktorzy.

Dojazd od Łodzi trasa 74 – Świętokrzyska, zjazd przy Torze Wyścigowym Miedziana Góra.

Dojazd od Kielc trasa 74 – Łódzka, zjazd na Tumlińską, przez Tumlin Wykień.

Wyciąg numer I:

Typ wyciągu: talerzykowy, teleskopowy „Sztokfisz”
Długość wyciągu: 500 m
Szerokość trasy: 43 m
Różnica poziomów: 95 m
Przepustowość: 800 osób na godzinę

Wyciąg numer II:

Typ wyciągu: orczykowy „Bachleda”
Długość wyciągu: 300 m
Szerokość trasy: 43 m
Różnica poziomów: 75 m
Przepustowość: 350 osób na godzinę
Restauracja

W barze „Watra” znajdą Państwo miłą i ciepłą atmosferę. Na co dzień w ofercie znajdą Państwo kilkanaście rodzajów pizzy oraz inne gorące posiłki m.in. placek po węgiersku, żurek, kwaśnice, hamburgery, hot-dog, frytki, pierogi. Po zimowych szaleństwach w barze czeka na Państwa również m.in. grzane piwo, gorąca herbata, grzaniec galicyjski, gorąca czekolada oraz inne dodatkowe napoje.

W okresie po sezonowym organizowane są również imprezy okolicznościowe: chrzciny, komunie, wesela, bankiety. W barze znajduje się miejsce na około 80/90 osób. Przed barem znajduje się specjalne miejsce na organizacje ogniska oraz grilla. Na tarasie dostępnych jest 30 miejsc siedzących. W przypadku imprez zorganizowanych zestaw specjalnych dań ustalany jest indywidualnie. Ceny za imprezy zorganizowane wynoszą już od 70 zł za osobę.

Zapraszamy!

Początki

Na ziemiach polskich, aczkolwiek jeszcze pod zaborami, pierwszym stowarzyszeniem automobilistów był Galicyjski Klub Automobilowy założony w 1908 r. Rok później powstało w Kongresówce, pod zaborem rosyjskim. Towarzystwo Automobilistów Królestwa Polskiego. Obydwa te stowarzyszenia nie były jednak reprezentowane na arenie międzynarodowej, gdyż państwo polskie nie istniało.
W roku 1914 powstaje Automobilklub Krakowski. który przejął działalność od Galicyjskiego Klubu Automobilowego w Krakowie.

mapka Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 r. zmieniło zasadniczo układy międzynarodowe, a także wyzwoliło inicjatywy polskich automobilistów. W roku 1920 powołany został Automobilklub Polski. który reprezentował Polskę w AIAC „R” – międzynarodowej organizacji automobilowej w Paryżu. Na przestrzeni 20 lat (do 1939 r.) powołano 12 automobilklubów terytorialnych. które były powiązane z Automobilklubem Polski umowami afiliacyjnymi. a od 1937 r. stały się Oddziałami Automobilklubu Polski.
W roku 1936 zorganizowane zostało na terenie ówczesnego województwa kieleckiego, które swoim zasięgiem obejmowało Radom, Częstochowę, Sosnowiec, Rędzin stowarzyszenie automobilistów p. n. Automobilklub Kielecki.

Kronika z dawnych lat

Informacja ta została napisana przez sekretariat Automobilklubu Kieleckiego w 1938 roku i wydrukowana w oficjalnym wydawnictwie Automobilklubu Polski – AUTO (listopad 1938) z okazji 20-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
We wrześniu 1936 r powstaje, dzięki inicjatywie p. inż. K. Kruga, Komitet Organizacyjny Automobilklubu Kieleckiego. Po przeprowadzeniu wstępnych prac organizacyjnych i uzyskaniu zatwierdzenia statutu stowarzyszenia przez Kielecki Urząd Wojewódzki – przystępuje Automobilklub Kielecki, jako pierwszy oddział Automobilklubu Polski, do pracy w terenie.
Wybrany przez Walne Zgromadzenie Zarząd, na czele którego staje p. dr W. Jokiel, podpisuje umowę z Automobilklubem Polskim, na mocy której zostaje zorganizowane Biuro Techniczne przy Automobilklubie Kieleckim, którego zadaniem jest przeprowadzenie egzaminów na kierowców na terenie województwa kieleckiego.
Celem udostępnienia jak najszerszym warstwom ludności korzystania z działalności Biura Technicznego utworzono Delegatury Automobilklubu Kieleckiego w Sosnowcu i Częstochowie oraz ekspozyturę w Skarżysku Kamiennej.
W pierwszym roku istnienia – Automobilklub Kielecki nie podejmuje jeszcze żadnej działalności sportowej, jedynie poszczególni członkowie biorą udział w imprezach organizowanych przez Kluby Terytorialne. W imprezach tych najczęściej reprezentuje barwy Automobilklubu Kieleckiego p. Stanisław Tomicki, odnosząc niejednokrotnie cenne, jak na początkującego zawodnika, sukcesy.
Po raz pierwszy występuje oficjalnie Automobilklubu Kieleckiego dopiero w dniu 8 V 1938 r. jako organizator Zjazdu Gwiaździstego na uroczystość otwarcia 1-go sezonu sportowego. Mimo fatalnego stanu dróg i niesprzyjających warunków atmosferycznych impreza zgromadziła 25 uczestników, będąc dowodem, że ten zaniedbany dotychczas teren może również dostarczać sportowców samochodowych i powiększać grono czynnych zawodników.
Zbyt duże rozproszenie członków Automobilklubu Kieleckiego na terenie całego województwa, jest jednak czynnikiem silnie hamującym wszelką inicjatywę, lecz i ta przeszkoda jest usuwana w miarę rozwoju Klubu, który w tym czasie liczył 88 członków rzeczywistych i 202 zwyczajnych.
1 września 1939 r. wybuchła II wojna światowa, która przerwała działalność Automobilklubu Kieleckiego tak jak i wszystkich polskich organizacji automobilowych.

Po II wojnie światowej

Przedwojenni działacze Automobilklubu Kieleckiego postanowili w 1946 roku wznowić działalność na zasadzie Oddziału Kieleckiego Automobilklubu Polski. Brak dokumentów organizacyjnych ówczesnych władz Automobilklubu nie pozwala ustalić składu Zarządu i danych dotyczących działalności statutowej. Potwierdzeniem działalności jest jednak legitymacja członkowska wieloletniego v-ce prezesa inż. Kazimierza Kruga z 1949 r. wydana przez kielecki Oddział Automobilklubu Polski, a podpisana przez Witolda Gasiorowskiego – v-ce prezesa Oddziału.
Także pismo Rady Głównej Automobiklubu Polski. podpisane przez jej v-ce przewodniczącego Floriana Tomeckiego. świadczy o wmówieniu tejże działalności.
Działalność ta trwała do stycznia 1950 r.. tj. do czasu likwidacji Automobilklubu Polskiego i powołania Polskiego Związku Motorowego. Wszystkie oddziały Automobilklubu Polskiego na terenie kraju przestały istnieć.

tor