Szlaki turystyczne

Grzbietem Wzgórz Tumlińskich

Trasa wiedzie głównie terenami leśnymi, jednak nie brakuje na niej atrakcyjnych widokowo odcinków. Pasjonatów geologii z pewnością zainteresują tradycje górnicze Miedzianej Góry i okolic Tumlina, a miłośnicy legend odnajdą coś dla siebie wśród tajemniczych Kręgów Kamiennych na Górze Grodowej.

Przebieg: Miedziana Góra (Tor Kielce) – Ciosowa – Miedziana Góra – Kamień –Wykieńska – Tumlin Podgród – Grodowa – Tumlin – Tumlin Podgród – Tor „Kielce”
Oznakowanie: odcinek Tor Kielce – Góra Ciosowa bez znaków;  odcinek Góra Ciosowa – Tumlin szlak czerwony; odcinek Tumlin – Miedziana Góra bez znaków.
Czas przejścia: około 4h (czas przejścia nie uwzględnia zwiedzania obiektów).
Suma podejść: 350m
Długość trasy: 13,5 km

Główny Szlak Świętokrzyski im. Edmunda Massalskiego

Czerwony szlak turystyczny Gołoszyce – Kuźniaki – główny szlak turystyczny na terenie Gór Świętokrzyskich. Jest najdłuższym szlakiem Gór Świętokrzyskich – ma długość 105 km. Prowadzi przez wszystkie najważniejsze miejsca regionu: Jeleniowski Park Krajobrazowy, Świętokrzyski Park Narodowy, poprzez Łysiec, Łysicę i Radostową, skończywszy na lasach suchedniowskich i oblęgorskich.

Na trasie szlaku znajduje się szereg rezerwatów przyrody oraz znanych atrakcji turystycznych – warto odwiedzić m.in. sanktuarium na Świętym Krzyżu, Nową Słupię, Świętą Katarzynę i Kakonin.

W 1983 roku szlakowi nadano imię Edmunda Massalskiego.

(…)Za szlabanem mija pierwsze zabudowania wsi Tumlin-Węgle i dociera do linii kolejowej nr 8. Następnie skręca w prawo w kierunku przystanku kolejowego Tumlin. Stamtąd zawraca na południe i dochodzi do szosy Miedziana Góra – Umer na wysokości kościoła w Tumlinie. Tutaj biegnie na południe i tuż za przystankiem autobusów miejskich z Kielc opuszcza szosę zakręcając w prawo na zachód. Po opuszczeniu wsi Tumlin-Węgle zagłębia się w niewielki zagajnik, by następnie głębokim wąwozem dotrzeć do rezerwatu Kamienne Kręgi. Tutaj wspina się na szczyt Góry Grodowej pomiędzy dwoma kamieniołomami – nieczynnym po stronie południowej i działającym na północnym zboczu. Mija kapliczkę i biegnie ścieżką prowadzącą w dół. Po dotarciu do rozstaju dróg zakręca w lewo na południe i odtąd traci na wysokości docierając do bardzo stromego zbocza. W tym miejscu względy bezpieczeństwa przemawiają za asekuracją schodzących przez inne osoby. Po zejściu ze zbocza szlak skręca w prawo i dalej ścieżką, a następnie asfaltową drogą prowadzi do miejscowości Tumlin-Podgród.

 

więcej na http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82%C3%B3wny_Szlak_%C5%9Awi%C4%99tokrzyski_im._Edmunda_Massalskiego