Obiekty przyrodnicze

Na terenie gminy zlokalizowany jest fragment Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego. Park ten jest częścią Zespołu Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich. Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy zajmuje północną część gminy i rozciąga się na powierzchni 5 375 ha, co stanowi około 43 % terenu gminy. Centralne i południowe obszary gminy należą do otuliny Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego o powierzchni 5 387 ha to jest około 43 % powierzchni gminy. Łącznie obydwa obszary zajmują 10 762 ha, co stanowi około 86% powierzchni gminy. Jedynie południowo-wschodni obszar gminy to tereny należące do Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Góra Perzowa – szczyt (396 m n.p.m.) znajdujący się w Paśmie Oblęgorskim, Gór Świętokrzyskich pomiędzy wsiami Kuźniaki i Hucisko.

Położony w Suchedniowsko-Oblęgorskim Parku Krajobrazowym. Znajduje się tu rezerwat przyrody Perzowa Góra, na terenie którego odsłonięte są bloki czerwonego piaskowca triasowego. Na samym szczycie tworzą one kilkudziesięciometrowy mur skalny osiągający miejscami wysokość 6 m. W najwyższej jego części jest sztucznie powiększona jaskinia, w której znajduje się kaplica Świętej Rozalii.

W rezerwacie występują zbiorowiska leśne z prawnie chronionymi gatunkami roślin: śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis), lilia złotogłów (Lilium martagon), konwalia majowa (Convallaria majalis), czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum), paprotka zwyczajna (Polypodium vulgare), kokorycz pełna (Corydalis solida) i inne

Przez Górę Perzową przechodzi szlak turystyczny czerwony Główny Szlak Świętokrzyski im. Edmunda Massalskiego z Gołoszyc do Kuźniaków.

Wikipedia

Wyrobisko wgłębne o wymiarach: długość – 65 m., szerokość – 15 – 20 m., głębokość – do 3 m. stanowiące pozostałość dawnych prac badawczych i wydobywczych na terenie złoża barytu. Położony w otulinie.

Pomnik przyrody nr 230
w rejestrze Regionalnego Konserwatora Przyrody w Kielcach

Usypisko głazów i blok skalny, na obszarze o długości około 40 i szerokości 20 metrów. Położone jest na zboczu góry Kuźniackiej w pobliżu czerwonego szlaku turystycznego. Bloki i głazy zbudowane są z dolnotriasowych piaskowców jasnoszarych o zróżnicowanym uziarnieniu.