POWRÓT

O Gminie

Gmina Strawczyn położona jest w środkowej części Województwa Świętokrzyskiego, a w zachodniej części Gór Świętokrzyskich. Należy do Powiatu kieleckiego i oddalona jest od miasta wojewódzkiego Kielce w odległości 20 km przy trasie wojewódzkiej Kielce – Częstochowa.
Powierzchnia Gminy wynosi 8.626 ha z czego 21,6% stanowią lasy, a liczba ludności to 10.318 mieszkańców (stan na dzień 30.09.2012r.).
Północna część Gminy Strawczyn wchodzi w obręb Suchedniowsko – Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Park ten jest największym kompleksem leśnym, znajdującym się na obszarze Gór Świętokrzyskich. W jego skład i strefę ochronną wchodzą sołectwa: Hucisko, część Oblęgora oraz północne granice Kuźniaków i Oblęgorka. Otulinę Parku tworzą pozostałe obszary sołectw: Chełmce, Strawczynek, Strawczyn, Ruda Strawczyńska.
Łączna powierzchnia terenów objętych ochroną stanowi około 73% powierzchni Gminy. Szczególnymi miejscami podlegającymi ochronie przyrodniczej są dwa rezerwaty tj. „Perzowa Góra” i „Barania Góra”, a także pomnik przyrody nieożywionej – wschodnia kopalnia barytu w Strawczynku.
Na terenie Gminy znajdują się wzniesienia wchodzące w skład zachodniej części Gór Świękorzyskich, są nimi:

  • Góra Kuźniecka – 303,5m n.p.m.

  • Góra Perzowa – 395m n.p.m.

  • Góra Sieniawska – 448,8m n.p.m.

  • Góra Widoma – 392,3m n.p.m.

  • Góra Barania – 339m n.p.m.

  • Góra Zachetna – 324,4m n.p.m.

Oprócz walorów przyrodniczych na terenie Gminy Strawczyn można zwiedzić atrakcyjne miejsca turystyczne, takie jak: Muzeum Henryka Sienkiewicza z zespołem parkowym w Oblęgorku, Muzeum Kowalstwa Artystycznego A. i St. Moćko, zabytkowe kościoły w Strawczynie i Chełmcach, Zbiór Ariański w Chełmcach, Młyn Wodny w Bugaju, pozostałość pieca hutniczego w Kuźniakach, kapliczkę Św. Rozalii na Perzowej Górze.
Bliskość Gminy do miasta wojewódzkiego oraz przebiegające drogi główne zapewniają dobrą komunikację dla wszystkich zainteresowanych, chcących spędzić miło czas w gościnnych terenach Gminy Strawczyn.

autor: UG Strawczyn
źródło: http://strawczyn.pl/pl/index.php/o-gminie