Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie

OLIMPIC

Gmina Strawczyn kładzie duży nacisk na rozwój turystyki i sportu. W tym kierunku zbudowany został kompleks rekreacyjny – „Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Strawczynku, gm. Strawczyn”. Dzięki tej inwestycji powstał już pełnowymiarowy stadion piłkarski – wymiarach płyty boiska 105 x 68 m. Wybudowano także bieżnię sześciotorową o szerokości 7,32 m z elementami lekkoatletycznymi: rów z wodą do biegu z przeszkodami, skoczniami do skoku o tyczce, skoku w dal i trójskoku, do skoku wzwyż, z rzutnią do pchnięcia kulą, do rzutu oszczepem, oraz rzutu dyskiem i młotem. To jeden z nielicznych tego typu obiektów w województwie świętokrzyskim. Obecnie w trakcie realizacji są kolejne etapy. Etap II – budowa krytego basenu. Inwestycja ta zakłada budowę basenu krytego z niecką główną (sportową) o wymiarach 25,00×12,50 m ze zjeżdżalnią zewnętrzną, a także nieckami: rekreacyjną (z dyszami masującymi, biczami wodnymi, wodospadami itp.) oraz brodzik dla dzieci, jacuzzi. Poza tym w kompleksie będzie widownia, sauna, kręgielnia, kawiarnia-palmiarnia, sztuczna rzeka, pomieszczenie dla uprawiania aerobiku, siłownia. Cały obiekt będzie ogrzewany systemem solarowym, pompami ciepła oraz kotłem na biomasę.

W 2010 roku rozpoczęto etap III – budowę boisk wielofunkcyjnych, trybun oraz infrastruktury. W ramach III etapu Budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Strawczynku zaprojektowano następujące obiekty:

a) budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej i wymiarach 44×26 m (pow. 1248 m²) w tym: – boisko do gry w piłkę ręczną 44x22m (pole gry 968m²), – 2 boiska do koszykówki 24x13m (pole gry 312m²), – boisko siatkówki 18x9m (pole gry 162m²);

b) budowa boiska treningowego do piłki nożnej 60x30m (pow. 2048m², pole do gry 1800m²) o nawierzchni z trawy syntetycznej;

c) budowa kortu tenisowego 36,57×16,97m (pow. 621m², pole do gry 216m²) o nawierzchni syntetycznej akrylowej;

d) budowa trybun – długość łączna trybun (dwie trybuny ziemne wraz ze skarpami, dwie trybuny kryte oraz 3 przejścia pomiędzy nii, środkowe przejście – dla zawodników) 134,47m; szerokość trybun 12,5m; Liczba miejsc na trybunach 1700 (w tym 740 pod dachem).

e) budowa dróg dojazdowych i manewrowych (pow. 5080m²)

f) budowa parkingów (pow. 2775 m²) w tym: g) chodniki na terenie centrum (pow. 1412m²) h) ogrodzenie.

Na terenie Centrum pozostawiono rezerwę terenu pod budowę hali sportowej.

To jeden z nielicznych tego typu obiektów w województwie świętokrzyskim. Zadanie zrealizowane zostało ze środków z nadkontraktacji z EFRR w ramach ZPORR (działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury) na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej w dniu 08 maja 2009 r.
Koszt inwestycji to 4 613 658 zł z czego dofinansowanie wyniosło 3 317 556 zł.

Taras znajduje się przy liczącym 36 kilometrów szlaku rowerowym. Ma 6 metrów wysokości, a powierzchnia podestu zajmuje 48 metrów kwadratowych. Można podziwiać z niego między innymi Kielce, Padół Strawczyński, Małogoszcz, Bukową. Widać też zamek w Chęcinach kościół chełmiecki, kościół w Piekoszowie i Strawczynie.