Szlaki turystyczne

Turystyka piesza

Propozycja wycieczek: Kuźniaki – Huta Oblęgorska – Oblęgorek; długość 12,5 km, szlak czerwony (fragment szlaku im. E Massalskiego, Kuźniaki-Gołoszyce 100 km) oraz szlak czarny 2 km (odcinek Barania Góra-Oblęgorek).

Turystyka rowerowa

Trasa Strawczyn – Kuźniaki – Hucisko – Niedźwiedź – Oblęgór – Oblęgorek – Bugaj -Chełmce – Promnik – Strawczyn; długość: 36 km, znaki czerwone. Szlak prowadzi od strony północnej wzdłuż Suchedniowsko – Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego, od strony południowej przez teren Padołu Strawczyńskiego. Większa część trasy prowadzi drogami asfaltowymi, odcinek około 10 km stanowią drogi polne, szutrowe oraz dukty leśne.

Turystyka przyrodnicza

• Rezerwat Perzowa Góra – odsłonięcia skalne piaskowca triasowego, tworzące liczne naturalne formy skalne (blokowiska). W rejonie G. Perzowej wydobywano złoża barytu, można tu zobaczyć bloki czerwonego piaskowca oraz szarego piaskowca kwarcytowego. Na Górze Perzowej znajduje się grota skalna, w której umieszczono obraz Św. Rozalii.

• Na trasie Barania Góra – Oblęgorek -fragment bukowego lasu oraz malownicze, głębokie wąwozy lessowe (G. Barania).

Śladami Wielkich Pisarzy

• Strawczyn – miejsce urodzenia Stefana Żeromskiego uważanego za największego piewcę piękna Gór Świętokrzyskich. Jadąc przez Strawczyn drogą wojewódzką przy drodze zauważymy obelisk z czerwonego piaskowca z wyrytym napisem ” W tym miejscu stał dom, w którym urodził się Stefan Żeromski dnia 01 listopada 1864 r.” Obok pomnika ustawiono tablicę z życiorysem oraz dorobkiem pracy literackiej Żeromskiego. W kościele parafilanym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny można zobaczyć metrykę urodzenia pisarza ( po uzgodnieniu z proboszczem).

• Oblęgorek – Pałacyk Henryka Sienkiewicza mieści się w dawnym pałacu Tarłów, który został podarowany pisarzowi przez społeczeństwo polskie z okazji 25 – lecia pracy literackiej. Obok pałacu znajduje się park dworski z licznymi pomnikami przyrody i alejkami spacerowymi.

Charakterystyka trasy

Turystyczna Trasa Rowerowa o łącznej długości 36 km ma charakter dużej pętli, której początek i koniec ma miejsce w Strawczynie i przebiega wzdłuż terenów Gminy Strawczyn m.in. południowym skłonem Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego oraz łagodnym terenem Padołu Strawczyńskiego. Na długości trasy znajduje się 5 odcinków terenowych o łącznej długości 25.260 m. Na trasie znajdują się miejsca postojowe oraz widokowe zgodnie z załączoną mapką przebiegu trasy. Trasa rowerowa wytyczona na terenie gminy, obejmuje swym zasięgiem większość atrakcji turystycznych gminy (o których mowa w części opisowej).

Oznakowanie Trasy Rowerowej

Turystyczna Trasa Rowerowa jest oznakowana stałymi znakami stacjonarnymi w formie tabliczki informacyjnej na słupku metalowym zgodnie z normami Ministerstwa Transportu i Gospodarki Wodnej. W oznakowaniu trasy wykorzystano również naturalne uwarunkowania terenu, zaznaczając jej przebieg wzorując się na oznakowaniu pieszych szlaków turystycznych. W miejscowości Strawczyn (przy Urzędzie Gminy) oraz Oblęgorek (na parkingu) umiejscowione są tablice informacyjne o przebiegu trasy. W bieżącym roku wykonane zostaną oznakowania oraz przystosowanie techniczna miejsc widokowych i postojowych.

Część opisowa Trasy Rowerowej

Początek Turystycznej Trasy Rowerowej znajduje się w miejscowości Strawczyn na parkingu przy budynku Urzędu Gminy, skąd drogą wojewódzką dojeżdżamy do zjazdu na odcinek terenowy w Strawczynie-Drabów, gdzie po drodze możemy zatrzymać się przy obelisku upamiętniającym miejsce narodzin wielkiego pisarza Stefana Żeromskiego. Pierwszy odcinek terenowy przebiega w terenie lesistym lasów strawczyńskich i Poręb Janowskich. Jedną z atrakcji tego odcinka jest przejazd przez niewielki strumyk koło gospodarstwa Pana Pietrzaka, gdzie można w zaciszu leśnej polany wypocząć. Z odcinka terenowego wyjeżdżamy w Rudzie Strawczyńskiej-Śliwiny gdzie wzdłuż drogi powiatowej dojeżdżamy do miejscowości Kuźniaki na pierwsze miejsce postojowe przy pozostałościach wielkiego Pieca Hutniczego.
Następnie za szkołą w Wólce Kłuckiej rozpoczyna się odcinek terenowy o różnicy wzniesień 336-270 m n.p.m. (tj.66 m), prowadzący na miejsce widokowe usytuowane na wzniesieniu Góry Kuźnieckiej. Drugi odcinek terenowy kończy się u podnóża Góry Perzowej, gdzie turysta zostawiając sprzęt rowerowy u pobliskiego gospodarza może wejść na szczyt góry zwiedzając Kaplicę św. Rozalii i podziwiając przyrodę rezerwatu.
Po trudach wycieczki pieszej turyści mogą wypocząć na miejscu postojowym przy remizie strażackiej w Hucisku. Przemieszczając się drogą powiatową dojeżdżamy do trzeciego odcinka terenowego do którego wjazd znajduje się przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu. Odcinek ten kończy się w miejscowości Huta Górna, o różnicy wzniesień 350-260 m n.p.m. (tj. 90 m) i przebiega na skraju lasu i podnóża Góry Sieniawskiej.
W ten sposób dojeżdżamy do następnego miejsca widokowego, który umiejscowiony jest na południowym zboczu Góry Sieniawskiej, skąd drogą asfaltową zjeżdżamy przez Oblęgór Studzianki do miejscowości Oblęgorek. Tutaj turystę czeka wiele atrakcji, takich jak: Pałacyk Henryka Sienkiewicza z Zespołem Parkowym, Muzeum Kowalstwa Artystycznego A. i St. Moćko. Przy parkingu głównym turysta może odpocząć na kolejnym miejscu postojowym.
Po dłuższym odpoczynku miłośnicy turystyki rowerowej mogą udać się w dalszą trasą, jadąc drogą powiatową przez Oblęgorek, Porzecze do miejscowości Bugaj, na kolejne miejsce postojowe przy zabytkowym drewnianym Młynie nad rozlewiskiem wodnym. Po krótkim odpoczynku nad wodą w cieniu zabytkowego młyna wyruszamy drogą asfaltową do podjazdu na wzniesienie, na którym znajduje się zabytkowy Kościół w Chełmcach. Podjazd na to wzniesienie ma charakter terenowy, a u podnóża murów kościelnych rozpościera się wspaniały widok na pobliskie okolice.
Następnie zjeżdżamy drogą powiatową, kierując się w kierunku miejscowości Promnik, gdzie w najbliższej przyszłości będzie można wypocząć w Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym przy trasie wojewódzkiej.
Po odpoczynku w Promniku drogą wojewódzką dojeżdżamy do wyrobiska skalnego w Promniku-Kamieniec, gdzie miłośnicy zbieractwa pozostałości kamiennych mogą wzbogacić swoją kolekcję. Kończąc ostatni odcinek terenowy okalający wyrobisko kamienne wzdłuż drogi gminnej dojeżdżamy do miejscowości Strawczyn, gdzie w końcowym etapie zwiedzamy zabytkowy Kościół.

autor: UG Strawczyn, Olimpic Strawczyn
źródło: http://strawczyn.pl/pl/index.php/turystyka
http://www.olimpicstrawczyn.pl/index.php?id=227