Szlaki turystyczne


Na szlakach turystycznych

Natura wyjątkowo obdarzyła naszą gminę w urokliwe miejsca, góry, doliny, wiekowe dęby, aleję lip, tajemnicze, a nawet jak na Górze Grodowej magiczne głazy. Przypominamy dziś popularne przed laty szlaki turystyczne, które mają swój początek lub koniec w gminie, ewentualnie jedynie przez nią przebiegają.

Ośmiokilometrowy szlak Niebieski Zagnańsk – Bartków – Samsonów – Tumlin jest nizinny. Punktem wyjściowym jest stacja kolejowa w Zagnańsku. Szlak prowadzi początkowo wzdłuż szosy, a następnie przez górę zwaną Borek do Dębu „Bartka. Następnie szlak biegnie szosą wzdłuż doliny Bobrzy. Przez wieś Janaszów dochodzimy do starej osady przemysłowej Samsonów. Następnym etapem wędrówki jest Tumlin. Po zwiedzeniu Góry Grodowej, gdzie była kopalnia czerwonego piaskowca ciosowego i samego Tumlina można zakończyć ciekawą wycieczkę.

Zapomniany już ośmiokilometrowy Żółty Szlak Zagnańsk – Bukowa Góra zaliczany był do górskich. Punktem wyjściowym była stacja kolejowa, skąd podążało się drogą obok lasu, a następnie koło kościoła wspinało się na Górę Chełm. Po obejrzeniu pokładów dolomitów podążało się pod górę Barczę. Końcowym etapem wędrówki była Bukowa Góra, na której szczycie Szlak Żółty łączył się z Zielonym, prowadzącym do Bodzentyna.

Szlak Zielony Janaszów – Jasiów – Dąb “Kapitan” – Polana Rosochy – rezerwat Świnia Góra – Piekło Dalejowskie – Wojtyniów – Bliżyn ma 22 km i rozpoczyna się w Janaszowie na skrzyżowaniu drogi do Jasiowa. Droga prowadzi w dół i przecina dolinę Bobrzy prowadzi przez Jasiów. Po przebyciu ok. 1 km wśród lasu, skręcamy na lewo i w odległości ok. 50 m od skrzyżowania przed laty można było oglądać zabytkowy dąb, zwany “Kapitanem”, który do chwili ścięcia liczył 300 lat. Lasy, w których się znaleźliśmy położone są na wzniesieniu 300 – 400 m n.p.m. i są częścią dawnej puszczy świętokrzyskiej. Pięknym przykładem pierwotnej puszczy o drzewostanie mieszanym z bogatym runem jest rezerwat Świnia Góra o pow. 51 ha.

Z Tumlina do Bobrzy. Bardzo ciekawy szlak, choć nie ma przypisanego koloru turystycznego rozpoczyna swój bieg w Tumlinie przez Ćmińsk do Bobrzy. Od skrzyżowania dróg w Tumlinie udajemy się w kierunku wsi Umer położonej w dolinie Bobrzy. Po przejściu szosy Samsonów – Ćmińsk schodzimy w dolinę, by obejrzeć ślady dawnego spiętrzenia wody – obszerny  zbiornik wodny o powierzchni lustra wody 11,9 ha, wybudowany w 2004 roku w ramach współpracy Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, który kosztował ok. 5 milionów złotych, oddany do użytku w 2005 roku, gdzie już w początku XVII w. stała kuźnica, a obok w XVIII w. wielki piec. Z drugiej strony doliny widać dużą wieś Kołomań, wymienioną w znanym memoriale króla Jana Kazimierza z 1658 roku.

Droga do Ćmińska biegnie ku zachodowi. Z prawej strony widać dolinę rzeki Bobrzy, z lewej zalesioną Górą Grodową. Dobrym punktem widokowym jest skrzyżowanie dróg z lasem. Po przejściu drogi Kielce – Końskie schodzimy w dolinę, gdzie wśród starych drzew stoi zabytkowy kościółek w Ćmińsku zbudowany w latach 1646 – 49.

Szlak Zielony Tumlin – Góra Klonówka – Kamień – Przełom Lubrzanki – Święta Katarzyna (33 km) należy do górskich. Punktem wyjściowym szlaku jest przystanek kolejowy Tumlin. Od budynku stacyjnego szlak prowadzi ku południowi do przejazdu kolejowego, a następnie przez wioskę Węgle do lasu. W odległości ok. 3 km mijamy polankę zwaną Jaworzno, a następnie wchodzimy na szczyt krzemionki skąd zakrętem schodzimy w dolinkę, w której bierze początek Silnica. Niedaleko stąd do szosy Kielce – Zagnańsk, którą idziemy ku północy 1, 5 km, a następnie skręcamy za znakami na wschód omijając kamieniołom Wiśniówkę Małą, a później Wiśniówkę Dużą i dochodzimy do Masłowa II. Wreszcie po zdobyciu Radostowej dochodzimy do Świętej Katarzyny.

Z Oblęgorka do Tumlina. Bardzo ciekawą wycieczkę można odbyć z Oblęgorka do Tumlina szlakiem Czarnym i Czerwonym. Tylko 21 km a doznań estetycznych i fizycznych mnóstwo. W Oblęgorku aleją lipową, którą tworzą cztery rzędy drzew dochodzimy do sławetnego Muzeum Henryka Sienkiewicza. Następnie drogą prowadzącą głębokim wąwozem zmierzamy, by wspiąć się na wierzchołek Baraniej Góry. Klucząc między bukowymi starodrzewami, nagle po wyjściu z lasu możemy podziwiać cały szlak, który mamy do przebycia. Przed nami za Doliną Bobrzy widoczne są Wzgórza Tumlińskie z Górą Ciosową na pierwszym planie, za którą widać Górę Kamień, nieco z jej lewej strony Górę Wykieńską. Za nimi wyrasta obły kształt Góry Grodowej. Jest ona po Świętym Krzyżu i Górze Dobrzeszowskiej trzecią tajemnicza górą, na której przed wiekami odprawiano magiczne rytuały. Świadczą o tym wały, które w formie trzech kręgów o zarysie eliptycznym otaczały powierzchnię ok. 1500 m kw. Wreszcie po zdobyciu wspomnianych gór dochodzimy do kościoła pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa w Tumlinie, ufundowanego w 1599 r. przez biskupa krakowskiego Jerzego Radziwiłła.


Przez teren gminy częściowo przebiegają dwie trasy rowerowe oraz pięć znakowanych pieszych szlaków turystycznych: zielony, dwa czerwone i dwa żółte.

ZIELONY: Zagnańsk – Bliżyn

Jest to pieszy szlak nizinny z Zagnańska do Bliżyna o długości 26 km, którego pokonanie zajmuje 6 godz. Przeważający odcinek szlaku prowadzi lasami, toteż przejście nim należy planować na cały dzień przy pewnej pogodzie.

Początek szlaku na stacji PKP w Zagnańsku.
2,0 km – Dąb „Bartek” i Aleja przydrożna – pomniki przyrody.
3,5 km – Wieś Jasiów.
4,0 km – Skrzyżowanie brukowanych dróg.
9,5 km – Polana „Rosochy”.
11,0 km – Uroczysko „Wilczy Bór”. Tu przecinamy czerwony szlak turystyczny, prowadzący z Szałasu Starego.
12,0 km – Leśniczówka „Świnia Góra”.
14,0 km – Ścisły rezerwat leśny „Świnia Góra”.
17,0 km – Polana Dalejów. Z polany tej odchodzi szlak czarny wiodący przez górę Dalejowską do Suchedniowa o długości 8 km.
18,0 km – Leśny rezerwat częściowy Dalejów
19,0 km – Skałki „Brama Piekła” – pomnik przyrody
20,0 km – Skałki „Piekło Dalejowskie” – pomnik przyrody 2
3,0 km – Cmentarz Jeńców Radzieckich
26,0 km – Bliżyn

CZERWONY: Kuźniaki – Gołoszyce

Jest to najdłuższy (94,5 km) znakowany szlak turystyczny Gór Świętokrzyskich. W 1983 r. otrzymał imię Edmunda Massalskiego (1886-1975) – pedagoga, przyrodnika, krajoznawcy, przewodnika i działacza PTK i PTTK.

Przez teren gminy przechodzi jedynie fragment tego szlaku Tumlin – góra Krzemionka o długości 8 km.Tym odcinkiem biegnie też szlak rowerowy. Początek tego szlaku jest w Kuźniakach. Prowadzi przez Pasmo Oblęgorskie, potem przez wieś Ciosowa i po drugiej stronie trasy Kielce – Łódź wchodzi na górę Kamień i Wykieńską. Schodząc z Wykieńskiej, przecina wieś Tumlin-Podgród i drogą leśną wspina się na grzbiet Grodowej Góry, której wierzchołek odle¬gły jest od początku szlaku o 23,5 km, a do końcowego przystanku w Gołoszycach pozostaje jeszcze 71 km.

23,5 km – Grodowa Góra.
24,5 km – Wieś Tumlin. Tu szlak wchodzi na teren gm. Zagnańsk.
26,5 km – Linia kolejowa Skarżysko – Kielce. 28,0 km – Jaworznia.
30,5 km – Góra Sosnowica. Od góry Sosnowicy szlak biegnie po drodze asfaltowej z Zagnańska do Kielc.
32,0 km – Góra Krzemionka. Ścieżka rowerowa prowadzi dalej asfaltem prosto do Kielc, a szlak czerwony skręca tu w dróżkę na wschód.
33,0 km – Obwodnica Kielc. Dalej szlak biegnie przez podmokły teren źródliskowy kielec¬kiej rzeki Silnicy, a po 2,5 km dochodzi, przy tzw. „Koszarce” do drogi nr 74 Tarnów – Wiśniówka. Następnie prowadzi przez pasma Masłowskie, Łysogórskie i Jeleniowskie, a kończy się w miejscowo¬ści Gołoszyce, przy trasie nr 74 Łagów – Opatów.

ŻÓŁTY: Barcza PKS – Bukowa Góra

Ten znakowany szlak turystyczny prowadzi „białą drogą”, biegnącą północnym zboczem góry Barcza. Początek szlaku znajduje się na przystanku PKS w przysiółku Barcza przy trasie krajowej nr 7.

3,5 km – Szczyt góry Barcza.
6,0 km – Gajówka Barcza.
8,5 km – Wieś Klonów – Diabelskie Kamienie.
11,0 km – Góra Bukowa.

U podnóża tej góry można znaleźć odciski dolnodewońskich morskich ramienionogów – Spirifer elewatus, toteż tutejsze piaskowce kwarcytowe nazywane są spiriferowymi.

ŻÓŁTY: „W dolinie Krasnej”

Wyznaczony w 2002 r., o długości 28 km prowadzi z przystanku PKS w Serbinowie przez Rogowice, Długojów, Szałas, Lutę i Krasną, do Wąsosza Koneckiego.

Po tym terenie przebiega też, ale 52 km zielona trasa rowerowa z Sielpi do Błotnicy.


TURYSTYCZNE SZLAKI ROWEROWE W GMINIE ZAGNAŃSK

szlaki roweroweW naszej gminie oznakowane zostały dwa turystyczne szlaki rowerowe. Trasy niezbyt trudne, w większości po asfalcie lub drodze szutrowej, niemal płaskie, przebiegają przez piękne lasy, pola i wsie. Tylko w kilku miejscach jazdę mogą utrudniać wystające pnie i kamienie. Choć oficjalnie wymagane są rowery górskie typu MTB, cross’owy lub trekingowy, to można je przebyć przy odrobinie kondycji, praktycznie na każdym rowerze, ze składakiem włącznie. Na trasie znajdują się miejsca postojowe oraz widokowe. Szlaki oznakowane są kolorami czerwonym i niebieskim.

Szlak niebieski

Długość szlaku wynosi ok. 14 km. Początek znajduje się na parkingu przy pawilonach, skąd drogą wojewódzką dojeżdżamy do skrzyżowania z Borową Górą i skręcamy w prawo. Jedziemy leśną ścieżką obok boiska leśnego w kierunku ul. Spacerowej. Wyjeżdżamy z lasu na ul. Spacerową, skręcamy w prawo (po lewej stacja PKP), przy tartaku skrzyżowanie z ul. Słoneczną kierujemy się w lewo w stronę Bartkowa. Przez następne 2km jedziemy drogą asfaltową. Za Bartkowem, na skrzyżowaniu z drogą Jasiów – Goleniawy, jedziemy prosto polną drogą w kierunku Samsonowa. Skręcamy w prawo i wjeżdżamy na drogę wojewódzką (pogranicze Samsonowa i Jasiowa). Mijamy skrzyżowanie dróg na Ćmińsk i Odrowąż, tuż za ruinami pieca hutniczego skręcamy w prawo na Odrowąż. Jedziemy prosto drogą asfaltową przez Samsonów – Ciągłę. Za Samsonowem – Ciągłe, skręcamy w prawo i jedziemy prosto w kierunku Samsonowa – Piechotne. Mijamy Samsonów Piechotne wjeżdżając do lasu. Najpierw skręcamy w lewo i zaraz w prawo. Jedziemy szutrowym podjazdem na Kapituły. Na krzyżówce z drogą na Jasiów jedziemy prosto. Ze skrzyżowania prosto zjeżdżamy po kamieniach, mijając leśniczówkę a potem rzekę. Na rzece znajduje się kładka po której z łatwością da się przejechać. Skręt w prawo, jedziemy piaszczystą drogą i wyjeżdżamy na torowisko byłej kolejki wąskotorowej. Następnie przejeżdżamy przez drogę asfaltową (za Borową Górą) i znowu po drugiej stronie drogi wjeżdżamy na torowisko byłej kolejki wąskotorowej. Wyjeżdżamy koło byłej „Piaskowni” Wjeżdżamy na drogę asfaltową i jedziemy w kierunku ul. Turystycznej. Pętla szlaku niebieskiego kończy się więc tu, gdzie rozpoczęliśmy wycieczkę.

Szlak czerwony

Długość szlaku wynosi ok. 12 km. Początek podobnie jak szlaku niebieskiego znajduje się na parkingu przy pawilonach, skąd drogą wojewódzką jedziemy w stronę Samsonowa. Po prawej stronie mijamy Dęba „Bartka”. Na skrzyżowaniu dróg Jasiów z ul. Turystyczną skręcamy w lewo w szutrową drogę. Mijamy skrzyżowanie dróg polnych, po lewej droga biegnie na Bartków, a my jedziemy prosto w kierunku Goleniaw. Po przejechaniu przez przejazd kolejowy, jedziemy przez Goleniawy do ul. Kieleckiej. Mijamy ul. Kielecką, jedziemy prosto w górkę drogą ułożoną z płyt betonowych. Następnie jedziemy w kierunku Chrustów drogą za osiedlem pracowniczym (polna droga). Skręcamy w lewo, dojeżdżamy do drogi w Chrustach, skręcając w prawo jedziemy drogą wojewódzką. Potem robimy skręt w lewo i jedziemy asfaltową drogą. Po przejechaniu przez przejazd kolejowy dojeżdżamy do zabytkowego kościoła p.w. Św. Rozalii i Marcina w Zachełmiu. Za kościołem skręcamy w prawo, jedziemy do Zachełmia, mijając po prawej stronie Górę Chełmową (koło byłej kopalni). Jedziemy przez Zachełmie. Skręcamy w lewo i dojeżdżamy do oś. Wrzosy. Tu skręcamy w prawo, jedziemy obok budynku Wodociągów piaszczystą drogą. Wyjeżdżamy na drogę asfaltową (koło tzw. „piaskowni”) prowadzącą na Borową Górę i skręcamy w lewo. Wyjeżdżamy na ul. Turystyczną. Pętla szlaku czerwonego kończy się tu gdzie zaczęliśmy wycieczkę.

autor: UG Zagnańsk
źródło: http://www.zagnansk.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=18&menu=62&strona=1